புதன், 25 டிசம்பர், 2013

கொட்டி கிடந்தது /வாழ்ந்து காட்டுகிறேன்


நீயின்றி நானோ


பொன்னை நான் பார்த்ததில்லை கண்ணாமூச்சி


தேவன் வேதமும் எந்தன் /ராஜநாகம்


உன்னை தொட்ட காற்று /நவக்கிரகம்


தொடுவதென்ன தென்றலோ


நிலவு வந்து /திருடி